Visselblåsning

Helgenäs Transporter AB strävar efter en öppen och transparent företagskultur utan missförhållanden.

I enlighet med den s k visselblåsarlagen – d v s lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden - har vi inrättat interna visselblåsarkanaler för rapportering av missförhållanden om möjliggör både öppen och/eller anonym rapportering.