Våra fordon

Vi har en stor flotta med moderna fordon och vi strävar alltid efter att använda våra fordonstillverkares senaste tekniker för att kunna bedriva den mest hållbara och miljömedvetna transporten utifrån transportens förutsättningar.

Bulkbilarna är grunden till Helgenäs Transporter. Idag rullar totalt åtta stycken bulkbilsekipage varav 6 av dessa är Euro6 motorer och 2 har Euro5. Bulkbilarna transporterar foder till våra lantbrukare, råvaror så som kalk och spannmål och bränslepellets till värmepannor.

Vi har idag 17 tankbilsekipage i flottan och det utgör därmed den största gruppen fordon inom företaget. Dessa transporterar drivmedel för OKQ8, Energifabriken, Qstar och Petrobell.

För oss är flexibilitet viktigt och våra flakbilar kan utrustas med kran eller påhängstruck. Fem stycken är väldigt lågt byggda för att kunna ta sig under trånga passager. Vi samarbetar med bland annat Foria, HNT och även många lantbruk i vårt närområde.

Vi har för närvarande fyra stycken styckegodsekipage som transporterar pallat gods över hela landet, bland annat för Papper och Plast i Kisa.