APL hos oss.

Vi välkomnar dig som APL elev hos oss med ambitionen att få med dig CE behörigheterna från skolan. Vår ambition är att du som elev ska komma till en trygg arbetsplats med många valmöjligheter och mycket goda chanser till arbete efter avslutad utbildning. Hos oss kan du göra din APL tillsammans med våra chaufförer på antingen våra Foderbilar, Spannmålsbilar eller Tankbilar och ta del av arbetslivet fullt ut ute på alla typer av vägar.  

Som APL Elev på våra Bulk/Foderbilar får du ta del av våra transporter av djurfoder till våra svenska Lantbrukare. Leveranserna består i huvudsak av foder till Höns, Kyckling, Nöt och Gris gårdar. Vi levererar även bränslepellets till värmeanläggningar och råvaror till foderfabriker runt om i landet. Transporterna sker med bil och släp och leveranserna sker genom att trycksätta ekipagets tankar och blåsa ut produkten i kundens silo´s 

Som APL Elev på våra spannmålsbilar får du vara med och leverera spannmål till siloanläggningar som tillhör Lantmännen och leverera gödning, utsäde med mera till våra bönder. Arbetsdagarna består i att dels lasta flakbilarna med lös spannmål ute på gårdar eller sidolasta ekipagen med storsäckar och pallat gods hos företag för leverans till andra företag eller lantbrukare. Bilarna utgår ifrån Norrköping och vi erbjuder transporter med både påhängskran och påhängstruck.

Som APL elev på våra tankbilar får du följa med våra chaufföer som transporterar drivmedel till företag och lantbrukare men även till ett brett stationsnät. Våra tankbilar utgår från Norrköping och Västerås och dagarna består av lastning och lossning av drivmedel i tankar både hos företag, lantbrukare men även ute i skogen hos skogsmaskiner, direkt in i lok eller i båtar. Följ med på ett arbete där noggrannhet och försiktighet är A och O.