Tankbilar

Helgenäs Transporter gav sig in i tankbilsbranschen när dom 2005 förvärvade tre stycken Norsk Hydro ekipage från STT efter att Clas av ren nyfikenhet svarade på en tidningsannons där STT sökte tankbilstransportörer i mellansverige. Redan året efter utökades åkeriet med ytterligare ett tankbilsekipage som då körde för Shell. Sedan dess har tankbilarna stadigt vuxit inom företaget.  Idag finns 17 stycken tankbilsekipage i flottan och utgör därmed den största gruppen fordon inom åkeriet, givetvis går dessa på fossilfritt bränsle i så lång utsträckning som i dagsläget är möjligt.

Idags körs våra tankbilar på uppdrag av

  • OKQ8
  • Energifabriken
  • Swea / Qstar
  • Petrobell