Styckegodsbilar

Med våra styckegodsbilar transporterar vi Pallat gods i hela Sverige. Bland annat för Papper och Plast i Kisa