Miljö

För oss är framtiden viktig och för en hållbar framtid krävs miljömedvetna transporter. Vi arbetar och tänker dagligen på miljön ur flera olika aspekter och strävar hela tiden efter att bli bättre.

Fossilfria bränslen
För oss var det ett självklart val att övergå till att enbart köra våra fordon på fossilfria bränslen när vi fick kunskapen om allt gott det medför.

Smart transportplanering
Vi har sedan starten av företaget alltid förespråkat att effektivisera våra transporter, både för ekonomins skull men också ur miljösynpunkt.

Tvätthall
När ni kommer till oss för att tvätta lastbilen i vår tvätthall så kan ni lita på att det alltid är miljövänligt och noga utvalt tvättmedel i slangarna. 

Grönt kontor
Vi är idag ett diplomerat grönt kontor som uppfyller de 20 miljökriterier Norrköping kommun kräver. Läs mer här www.norrkoping.se/organisation/valfard/gronaverk/gront-kontor/Kriterier-kontor.pdf .

Fordon
Vid inköp av nya fordon så skräddarsyr vi alltid varje fordon specifikt för dess tilltänkta ändamål för att dra ner på onödig vikt. Givetvis rullar alla våra fordon på miljövänliga däck sedan en längre tid tillbaka. 

Chaufförens kunskap
Vi säkerställer alltid så att våra chaufförer har gått rätt utbildningar och har den kunskap som krävs för uppdraget. Numera går även alla chaufförer kontinuerligt på utbildning om sparsam körning.